COMPARTEIX

Notícies
23 DE NOVEMBRE DEL 2022 per TRESC

Sense saber-ho, Peter Brook, dramaturg, teòric i crític teatral, va descriure l’essència del Consell de Públics, però utilitzant el teatre com excusa:

"El teatre és un vincle amb el món exterior, situacions que passen en el món són vistes a través del teatre, el teatre ens porta la vida real a escena, a través dels actors que ens mostren el món, l'espectador pot ser commogut per aquestes situacions. El teatre, en definitiva intenta fer present allò  que està absent, visible, l'invisible."

Amb la cultura passa exactament el mateix, de sobte, l’espectador és partícip d’una realitat o situació que està succeint en el seu context, de la quual potser no n’era conscient i la cultura a través de les diferents expressions: l’art, el cinema, la música, les arts escèniques, la dansa... ens col·loca en el centre de la diana. Ens insta a ser participatius i crítics davant la nostra realitat.

Al cap i a la fi, és inherent de l’ésser humà expressar les seves necessitats, inquietuds, queixes... I aquest és l’objectiu amb què va néixer el Consell de Públics, pertanyent a l’Òrgan de l’Aula de Públics del TRESC, a principis de l’any 2022.

El Consell de Públics del TRESC, integrat per un grup de 10 socis de diverses edats, procedències i antiguitat, es va constituir amb la voluntat de donar veu als membres de la nostra comunitat cultural, compartir propostes i activitats i recollir necessitats i interessos, per tal d’optimitzar l’oferta de serveis i propostes a tota la comunitat. La participació en aquest òrgan és totalment voluntària i comporta el compromís i l'avantatge d’assistir a reunions cada dos mesos en les quals es posen en comú idees, opinions i problemàtiques compartides.

 

 

Aquestes trobades conjuntes de treball, compten amb el valor afegit de combinar-se amb la visita a espais culturals d’interès, de la mà dels seus responsables. I no són precisament visites a espais casuals, sinó a equipaments culturals emblemàtics i amb un cert atractiu cultural que formen part del nostre patrimoni i que són l’exemple fantàstic del ritual que significa consumir cultura i del vincle que es produeix de la interacció creador-consumidor. L’experiència cultural quasi com a hàbit sagrat. Fins ara, s’han realitzat 5 sortides a espais emblemàtics. S’ha visitat el teatre ‘La Villarroel’, el MNAC, l’IDEAL, la Pedrera i l’Antiga Fàbrica Estrella Damm.

L’objectiu del Consell, més enllà d’apropar la cultura als socis, és posar el focus en ells, en tots aquells que formen part del TRESC. És una forma que té el públic de contribuir en el desenvolupament de la programació pròpia d’activitats del club, així com de participar i dialogar entre l’equip del TRESC i els públics intensius, amb reconegut criteri i interès en participar activament de la cultura.

Treballar conjuntament, permet incorporar les visions dels públics i donar-los veu pròpia i opinió, tant en la programació com en el disseny de nous formats i experiències. Així com en la intervenció en el dia a dia de les accions culturals que el TRESC dugui a terme i alhora tenint un rol actiu en forma d’altaveu, en la definició de les propostes culturals que vulguin consumir.

 

 

A més, aquells que tinguin l’oportunitat de formar part d’aquesta comunitat, podran gaudir d’avantatges únics com el fet de poder participar en projectes culturals joves que posen els públics en el centre de l’experiència cultural, tant en la seva funció de programador com de prescriptor. Així com de tenir una informació molt més ample i completa sobre la realitat cultural del país i sobre la complexitat dels processos de creació artística. De la mateixa manera, formar part d’aquesta comunitat, també et permetrà entendre la relació entre el programador i el prescriptor. Per no parlar de la quantitat d’autors, creadors i artistes de la cultura del país amb els quals podràs tenir contacte. I a més, tindràs la possibilitat de gaudir d’invitacions a activitats exclusives.

El próxim 18 de gener de 2023 tindrà lloc l'acte de presentació del nou Consell de Públics.


 

per  TRESC

ÚLTIMS ARTICLES