AVÍS LEGAL CLUB CATALÀ DE CULTURA, S.L.

Aquest AVÍS LEGAL estableix la informació general que els prestadors de serveis de la societat de la informació estan obligats a posar a disposició dels consumidors i usuaris, per imperatiu de l’Art. 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic.

En conseqüència, s’informa dels extrems següents:

1.- El domini d’Internet www.tresc.cat constitueix el lloc web de l’empresa CLUB CATALÀ DE CULTURA, S.L. (en endavant TRESC) que té per objecte fundacional oferir descomptes permanents, puntuals i d’altres ofertes especials en els diferents àmbits culturals (teatre, concerts, cinema, espais i multimèdia) als socis del Club.

2.- TRESC té la seva seu social al carrer Perú, 186, de Barcelona. I està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 38.675, foli 0119, pàgina 331.128, Inscripció 1a.

3.- TRESC té el CIF B64175235

A través d’aquest AVÍS LEGAL es pretén regular l’accés i l’ús i, en general, la relació entre aquest Portal (en endavant WEBSITE), accessible a l’adreça d’Internet www.tresc.cat i els usuaris del WEBSITE (en endavant usuaris).

ÚS DEL LLOC WEB I ACCEPTACIÓ

L’accés al WEBSITE www.tresc.cat atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves per part de l’usuari de totes i cadascuna de les condicions contingudes en aquest AVÍS LEGAL.

El contingut d’aquest AVÍS LEGAL pot patir modificacions, per la qual cosa l’acceptació per part de l’usuari serà respecte de l’AVÍS LEGAL publicat per TRESC en el moment en què l’usuari accedeixi al seu WEBSITE. Per tant, cada vegada que l’usuari accedeixi al WEBSITE haurà de llegir atentament aquest AVÍS LEGAL.

Així mateix, l’accés al WEBSITE www.tresc.cat es troba sotmès a tots els avisos, condicions d’ús i instruccions posats en coneixement de l’usuari per TRESC que substitueixin, completin i/o modifiquin aquest AVÍS LEGAL.

CONDICIONS DEL CARNET

Aquestes condicions s’estableixen entre vostè i el Club Català de Cultura S.L respecte la seva subscripció amb el TRESC. En fer-se soci del TRESC accepta expressament que comencem a prestar-li aquest servei i accepta els presents termes, condicions, limitacions i requisits. Si us plau, llegeixi aquestes Condicions Generals detingudament.

El pagament de la quota anual dóna dret al titular del carnet a gaudir de tots els servis del TRESC (segons modalitat de quota).

L’adhesió al TRESC queda físicament demostrada a través del carnet de soci que rebrà al seu domicili o que pot descarregar de la seva àrea personal del web del TRESC . El carnet és personal i intransferible i vàlid per al titular major d'edat i un acompanyant. Aquest no podrà patir canvis de titularitat un cop formalitzada l’alta.

El carnet del TRESC serà vàlid per a totes les propostes que apareixen a la pàgina web del TRESC www.tresc.cat i fins a exhaurir-ne les existències.

És imprescindible presentar el carnet de soci per tenir dret als avantatges que ofereix el Club.

Els espais col·laboradors es reserven el dret de sol·licitar un document acreditatiu al soci.

El titular del carnet dona el consentiment perquè les seves dades personals siguin incorporades a una base de dades del Club Català de Cultura, S.L i per tant aquest serà el responsable del seu tractament de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques. El soci té dret a accedir a les seves dades, modificar-les o revocar el consentiment en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a info@tresc.cat o bé, una carta per correu postal a CLUB CATALÀ DE CULTURA, carrer Perú, 296, 08020 Barcelona. 

El soci podrà fer ús dels avantatges i propostes que ofereix el TRESC a partir de la recepció del carnet o deu dies després d’haver formalitzat l’alta.

La validesa del carnet de soci és de dotze mesos, la data de caducitat apareixerà al carnet de soci.

La renovació es farà de manera automàtica. El càrrec es realitzarà trenta dies abans de la data de caducitat indicada en el carnet de soci del TRESC. En el cas que el soci no desitgi la renovació de la seva quota o vulgui canviar la modalitat de la quota, haurà de comunicar-ho trenta dies abans de la data de caducitat que apareix en el seu carnet de soci. La seva subscripció es renovarà automàticament i ens autoritza a que –sense necessitat de notificació prèvia- carreguem al seu compte la quota de subscripció anual vigent fent servir qualsevol dels mètodes de pagament que tinguem registrats als nostres arxius. En qualsevol moment podrà actualitzar el mètode de pagament preferent per a totes les transaccions relacionades amb el TR3SC a la seva àrea personal.

El TRESC podrà oferir períodes gratuïts de la subscripció per un temps limitat d'acord a les condicions que s'indiquin en el cas de cada oferta i l'usuari podrà posar fi a aquest període de prova, sense haver de pagar per aquest. L'usuari podrà actualitzar les seves dades i consultar la vigència de la seva subscripció des de la seva àrea personal del web del TRESC o a través del servei d'atenció al soci. Si l'usuari no cancel·la la seva subscripció 30 dies abans de la finalització del període gratuït, aquesta passarà a ser automàticament i sense previ avís una subscripció normal amb la corresponent quota de la modalitat associada al carnet que serà abonada per l'usuari. És a dir que, si gaudeix d'un període gratuït del carnet i no vol continuar al TRESC, haurà d'avisar-nos de la cancel·lació de la seva subscripció a info@tresc.cat si no vol que es procedeixi a la renovació automàtica del seu carnet.

La baixa es podrà fer efectiva posant-se en contacte amb el TRESC enviant un correu electrònic a info@tresc.cat, indicant el nom i cognoms, el número de soci i el motiu.

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA I RESERVA D'ENTRADES

Un cop s’hagi adquirit l’entrada no es faran canvis ni devolucions d’aquesta. Només es canviarà o retornarà el seu import en cas de cancel·lació de l’esdeveniment. Únicament en aquest cas el soci tindrà dret a demanar el reemborsament. En cas de devolució, el TRESC únicament reemborsarà l’import de l’entrada i no serà en cap cas responsable d’altres despeses com puguin ser, a manera d’exemple, hotels, viatges, menjars, dietes, transport, etc. que van a compte i risc del soci.

El soci és responsable d’assegurar-se que està d’acord amb el preu, dia, hora, recinte i número d’entrades sol·licitades. Així doncs, finalitzar i fer el pagament de la comanda suposa l’acceptació dels elements citats i, per tant, no podran ser en cap cas motiu de devolució. El fet de no poder assistir a un esdeveniment o un espectacle o el fet que es cometi un error a l’hora d’adquirir l’entrada o les entrades no són motius que en permetin la devolució.

Aquelles entrades comprades com a soci del TRESC però la transacció de la qual s’hagi fet a través d’altres canals de venda estaran subjectes a les condicions d’aquest canal de venda i no del TRESC.

L’organització no es fa responsable de les entrades que no hagin estat adquirides en els punts de venda oficials. Tota entrada malmesa trencada o amb indicis de falsificació, autoritzarà a l’Organització a impedir l’accés al recinte.

Es reservarà el dret d’admissió. L’organització es reserva el dret de demanar el carnet del TRESC que acrediti el portador de les entrades com a membre del TRESC i en cas de no ser-ho podrà demanar que s’aboni la diferència del preu de les entrades amb avantatge o podrà implicar la pèrdua del dret d’accés al recinte de l’esdeveniment, segons estableixi les condicions del recinte o del promotor d’aquest.

El posseïdor de l'entrada perdrà els drets que aquesta li atorga en sortir del recinte. És potestat de l'organització permetre l'accés al recinte una vegada iniciat l'espectacle. S'ha de conservar l'entrada fins al final de l'espectacle.

Aquesta entrada no pot utilitzar-se per a cap fi promocional o de publicitat, ni revendre's sense l'autorització de l'organització.

CONDICIONS D’ÚS DEL WEBSITE

L’usuari es compromet a fer ús dels serveis, productes i utilitats que ofereix TRESC a través del seu WEBSITE www.tresc.cat , de conformitat amb la llei, aquest AVÍS LEGAL i altres avisos i instruccions posats en coneixement de l’usuari, així com la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

Amb caràcter general, l’accés a la informació i utilitats del WEBSITE no exigeix una prèvia subscripció o registre d’usuari. No obstant això, l’accés a algun d’aquests serveis o productes que s’ofereixen a través del WEBSITE pot estar condicionat al previ ompliment del formulari de subscripció o registre. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat i la veracitat de totes aquelles dades personals que comuniqui quan ompli el formulari de subscripció o registre. L’usuari es compromet i responsabilitza de mantenir tota la informació facilitada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació actual. El tractament de les dades de caràcter personal subministrats per l’usuari el durà a terme TRESC en subjecció a la “Política de protecció de dades de caràcter personal” continguda en aquest WEBSITE.

Amb caràcter general, els serveis que TRESC presta als usuaris, visitants afiliats i socis, a través del seu WEBSITE www.tresc.cat, són gratuïts, a no ser que, en casos concrets, s’especifiqui el contrari.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

TRESC es compromet en el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades.

Així mateix, TRESC informa sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal per tal que els usuaris determinin, lliurement i voluntàriament, si desitgen facilitar a TRESC les seves dades personals a través del formulari electrònic per a la subscripció dels serveis que ofereix TRESC al seu WEBSITE. Els usuaris consenten el tractament d’aquestes dades personals per TRESC en els termes d’aquesta política de protecció de dades de caràcter personal.

Per més informació, veure la nostra Política de Privacitat.

 

ÚS DE COOKIES I DEL FITXER D'ACTIVITAT

TRESC o, per compte d’aquesta, un tercer contractat per a la prestació de serveis de medició d’audiències, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i les pàgines del WEBSITE. Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web per enregistrar les activitats de l’usuari al WEBSITE.

Les cookies utilitzades per TRESC o el tercer que actuï en nom seu, s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si soles les dades personals de l’usuari.

Quan l’usuari permeti la seva recepció, podrà conèixer el servidor que utilitza les cookies, per a la qual cosa haurà de consultar les instruccions d’ús del seu navegador.

Gràcies a les cookies, resulta possible que el servidor de TRESC, o del tercer que actuï en nom seu, reconegui el navegador de l’ordinador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, que permeti, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin enregistrat prèviament, accedir a les àrees, els serveis, les promocions o els concursos reservats exclusivament a ells sense haver d’enregistrar-se en cada visita. Es fan servir també per mesurar l’audiència i els paràmetres del trànsit, i controlar el progrés i el nombre d’entrades.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador perquè l’avisi en pantalla de la recepció de cookies i perquè impedeixi que s’instal•lin al vostre disc dur. Si us plau, consulteu les instruccions i manuals del vostre navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el WEBSITE, no és necessari que l’usuari permeti la instal•lació de les cookies enviades per TRESC, o el tercer que actuï en nom seu, sense perjudici que sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis, la prestació dels quals requereixi el previ registre o login.

Així mateix, els servidors web de TRESC detecten de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Tota aquesta informació queda enregistrada en un fitxer d’activitat del servidor que permet el posterior processament de les dades amb el fi d’obtenir mesuraments estadístics que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, etc.

Actualment, s’està mesurant amb les solucions de Nielsen/NetRatings. Aquestes solucions utilitzen marques a les pàgines i cookies anònimes per analitzar allò que succeeix a les nostres pàgines. Pots veure més informació sobre la política de privacitat de Nielsen/NetRatings a:Nielsen/NetRatings.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT PELS CONTINGUTS I SERVEIS PRESTATS

TRESC inclou al seu WEBSITE una sèrie de continguts propis d’una publicació electrònica, elaborats per TRESC, o mitjançant acords de col•laboració amb altres entitats (en endavant referits de forma genèrica com a CONTINGUTS). TRESC proveeix als seus usuaris, a través del WEBSITE, múltiples serveis (en endavant SERVEIS). 
Tant els SERVEIS com els CONTINGUTS oferts als usuaris poden ser ampliats en un futur per TRESC, fent-los arribar tot el que disposa aquest apartat.

Exempció de responsabilitat per continguts facilitats per TRESC als seus usuaris a través del WEBSITE, i aquells accessibles a través del buscador del WEBSITE:

Els continguts de les pàgines web a les quals els usuaris accedeixen a través del servei de buscador del WEBSITE són merament informatius per a tots aquells usuaris que hi estan interessats, sense que el seu accés generi relació comercial, contractual o professional entre els usuaris i TRESC. En cas de discrepàncies entre allò que es publica en el WEBSITE i el suport paper, prevaldrà la informació continguda en aquest últim suport. Les opinions, imatges, etc. aportades per tercers no estan controlades per TRESC, per la qual cosa, en cap cas, TRESC se’n fa responsable.

TRESC exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguin derivar-se de l’accés als continguts, les informacions, la publicitat, les opinions, els conceptes i les imatges, creats per tercers i facilitats als usuaris, o pels continguts accessibles a través del cercador del WEBSITE, que siguin contraris a la llei, la moral, la bona fe i l’ordre públic, i que infringeixin drets de propietat intel•lectual, industrial o que continguin qualsevol vici, defecte, virus informàtic o rutina de programari similar.

En el moment en què TRESC tingués coneixement que alguns dels continguts, les opinions i els conceptes allotjats al WEBSITE fossin contraris a la llei, la moral, la bona fe i l’ordre públic o que continguessin qualsevol tipus de virus informàtic o rutina de programari similar, procediria a retirar-los.

TRESC exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar-se de la captació i l’ús per part de tercers COL•LABORADORS de les informacions, la publicitat, i les opinions facilitades pels usuaris al WEBSITE.

En qualsevol cas, TRESC no es fa responsable dels continguts, les informacions i les imatges que no depenguin del WEBSITE, ni siguin gestionats per TRESC; encara que apareguin al WEBSITE en virtut d’un conveni de col•laboració signat o pactat per TRESC.

Exempció de responsabilitat per continguts allotjats en pàgines web accessibles des del WEBSITE:

TRESC no es fa responsable de l’edició, la revisió, la censura i la verificació dels continguts de les pàgines o llocs d’Internet amb els quals l’usuari es connecti a través del motor de cerca o d’hipervincles inclosos al WEBSITE.

TRESC no es fa responsable de cap de les informacions, les opinions i els conceptes que s’emetin, es publiquin o es distribueixin directament i indirectament a través d’aquest WEBSITE, qualsevol website interconnectat al qual s’accedeixi a través del WEBSITE, a través d’enllaços o qualsevol dels serveis que es vinculin o es relacionin a aquesta pàgina web interconnectada.

TRESC no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts del WEBSITE, la responsabilitat del qual és exclusiva de la persona que hi accedeixi o que en faci ús.

Els usuaris es comprometen a utilitzar el WEBSITE i els seus SERVEIS de conformitat amb la Llei, amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

Exempció de responsabilitat pel funcionament del WEBSITE:

TRESC presta els seus serveis i continguts de forma continuada fent servir tots els mitjans tècnics al seu abast per tal d’oferir aquesta prestació de forma satisfactòria.

TRESC podrà, quan ho consideri convenient, fer correccions, millores o modificacions en la informació continguda al WEBSITE, en els SERVEIS, o en els CONTINGUTS sense que això doni lloc, ni dret, a cap reclamació o indemnització, ni impliqui cap reconeixement de responsabilitat.

TRESC no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar-se de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del WEBSITE. En qualsevol cas, TRESC portarà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en cas de fallida tècnica.

TRESC no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar-se del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de les dades dels usuaris i de l’ús que facin en el WEBSITE a través d’aquestes dades.

Exempció de responsabilitat a les promocions de TRESC o de tercers incloses al WEBSITE:

TRESC exclou qualsevol tipus de responsabilitat per la manca de disponibilitat de la promoció deguda a problemes de caràcter tècnic no imputables al WEBSITE o al tercer organitzador d’aquesta.

Igualment, TRESC exclou la seva responsabilitat pels serveis, béns o productes que puguin ser adquirits o contractats a tercers a través d’un accés en aquest WEBSITE, especialment en aquells casos en què el procés de compra o contractació es du a terme directament en la pàgina web del tercer, encara que apareguin distintius o un marc amb els elements gràfics del WEBSITE (branding).

Exempció de responsabilitat per l’ús indegut de les claus dels usuaris:

Els usuaris són els únics i exclusius responsables de les seves claus d’identificació i accés als CONTINGUTS o SERVEIS del WEBSITE.

TRESC no es fa responsable de l’ús indegut de les claus d’accés dels usuaris per a l’accés als CONTINGUTS o SERVEIS del WEBSITE que en requereixin i de les conseqüències derivades de qualsevol tipus de mal ús pels usuaris, la pèrdua o l’oblit, ni l’ús indegut per tercers no autoritzats.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL DELS CONTINGUTS DEL WEBSITE

Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixin el WEBSITE i siguin difosos a través d’aquest, així com la seva presentació i muntatge, o són titularitat exclusiva de TRESC o és TRESC qui ostenta els drets d’explotació d’aquests a través d’acords amb tercers.

En aquest sentit, es constitueixen com a obres protegides pel conjunt de la regulació espanyola i comunitària en l’àmbit de la propietat intel•lectual, conforme al Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel•lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d’Incorporació al dret espanyol de la directiva 96/9/CE sobre la protecció jurídica de les bases de dades, i són, així mateix, d’aplicació els tractats internacionals subscrits en aquest camp.

TRESC no concedeix cap llicència d’ús o autorització sobre els seus drets de propietat industrial i intel•lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu WEBSITE, llevat d’acord exprés amb tercers.

Els usuaris podran portar a terme la reproducció dels continguts del WEBSITE amb l’únic fi d’emmagatzemar-los, de fer-ne còpies de seguretat o imprimir-los sobre paper per a ús privat.

Al marge d’allò anterior, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del WEBSITE o d’algun dels seus elements, de forma directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb un fi comercial adreçat al públic o per a una utilització més enllà de les esmentades, encara que se citi la font, sempre que no es compti amb l’autorització expressa i per escrit de TRESC i, si escau, de tercers col•laboradors. L’incompliment d’allò anterior facultarà TRESC per interposar les accions legals pertinents.

Queden especialment prohibides:

- La presentació d’una pàgina del WEBSITE en el marc d’una altra pàgina web que no pertanyi a TRESC, mitjançant la tècnica denominada "framing", si no compta amb l’exprés consentiment per escrit de TRESC.

- La inserció d’una imatge difosa en el WEBSITE en una pàgina o base de dades que no pertanyi a TRESC, mitjançant la tècnica denominada "in line linking", si això no compta amb l’expressa autorització de TRESC.

- L’extracció i l’ús dels elements del WEBSITE que causin o no un perjudici qualsevol a TRESC, conforme a les disposicions del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel•lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d’incorporació al dret espanyol de la directiva 96/9/CE sobre la protecció jurídica de les bases de dades.

TRESC haurà d’autoritzar expressament l’establiment d’enllaços d’hipertext (hipervincles) a un altre website adreçats a la pàgina inicial d’aquest WEBSITE o a qualsevol altra pàgina interna d’aquest, sempre que les corresponents pàgines apareguin a una finestra completa i sota les adreces electròniques pròpies d’aquest.

Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats a TRESC o, si escau, a tercers col•laboradors.

Tots els noms comercials, les marques o els signes distintius, els logotips, els símbols, les marques mixtes, les figuratives o les nominatives que apareixen en aquest WEBSITE pertanyen a TRESC o és TRESC qui en disposa, amb autorització prèvia, el dret d’ús, i es troben protegits per la legislació vigent en aquest sentit.